Go to Top

Ronny Wang, salgs- og markedssjef, CRM Insight

Samlingen dere hadde for ledergruppen var meget vellykket – inspirerende, strukturert og handlingsorientert. Dette kan dere! Glimrende at vi ikke gapte over for mye, men at vi virkelig leverte på det vi hadde bestemt.

×

Marcus-HallMarcus D. Hall, styremedlem

Å ha sterk faglig kompetanse er ikke det samme som å få gjennomslag. Man må i tillegg ha et klart mål, gode relasjoner og effektive teknikker. I studiet Nettverksrelasjoner og påvirkningsprosesser, ledet av Olav Johansen, fikk jeg en systematisert forståelse for påvirkning. Olav har en unik evne å trigge din tenkning og utfordre dine gamle vaner. Studiet har forandret måten jeg jobber på. Det har gitt meg ny læring, nyttige verktøy og helt klart større gjennomslagskraft.

×

Jeanette-BendiksenJeanette Bendiksen, teamleder, Get AS

Dette nettverket har vært veldig annerledes enn andre kurs og foredrag jeg har deltatt på. Det gir mer nytte i forhold til personlige utfordringer som jeg møter i min hverdag som leder. Det bidrar med konkrete tiltak og forhold jeg skal jobbe med mot neste samling. Kurslederen er dyktig til å dra inn faglig kunnskap rettet mot de situasjonene vi tar opp. Det er hyggelig, og samtidig inspirerende og nyttig å møte andre personer i lignende stillinger, med ulik alder og bakgrunn.

×
×

Ønsker du større gjennomslagskraft?

På seminaret får du kunnskap om påvirkning hentet fra en rekke fagområder. Du lærer å bruke MIRAKEL-metoden, en systematisk tilnærming til strategisk påvirkning. Du blir også presentert for et etisk rammeverk som kan være til hjelp for å vurdere hva som er rett å gjøre i ulike situasjoner. Seminaret får svært gode tilbakemeldinger og blir for mange et vendepunkt for hvordan de arbeider med å nå sine mål.

Kurset er teoretisk forankret og praktisk rettet, og dekker blant annet:

Seminaret passer for for ledere, tillitsvalgte, prosjektledere, konsulenter og fagspesialister innen alle fagfelt. Deltakeravgiften inkluderer fagboken Om å påvirke skrevet av kursholderen, det digitale analyseverktøyet PSI, en rekke øvelser og verktøy samt lunsj begge dager.

Kursholder: Olav Johansen er utdannet cand.paed. fra Universitetet i Oslo med spesialisering i undervisning og ledelse. Han har i flere år arbeidet med å hjelpe ledere, tillitsvalgte, team og organisasjoner med kompetanseutvikling, lederutvikling og påvirkningsprosesser. Han er til daglig høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og leder av Senter for erfaringsbasert ledelse. Johansen underviser i HR, kompetanse, ledelse, forhandling og påvirkning ved flere høyskoler og holder foredrag og seminarer i arbeidslivet.

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×