Møtebooking og salgssamtalen

Dette er et salgskurs med fokus på møtebooking og salgssamtalen.
Her finnes det teknikker som vi trener på i tillegg til at hver kursdeltaker lager sine egne verktøy og maler som passer hver enkelts salgsstil.
Og selge skal føles naturlig og kunden skal ikke lure på om du har vært på kurs. Så dette gjør vi svært personlig og individuelt basert på svært praktisk trening.

Temaer vi jobber med er følgende: Hvilke forberedelser trengs og gjøres før vi kontakter kunder, møtebooking – selg et møte og ikke produktet, gjennomføring av salgsmøte, behovsanalyse/spørreteknikker, tilbud, argumentasjon, closingteknikker

Vi kontakter deg!

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt så raskt som mulig!

Kari-Anne-Roisland-4-v2

Salgsplanlegging

Man skal ikke undervurdere en god salgsplan. I dette kurset følger vi en struktur som tar seg for hvilke mål man skal nå, hvilke markeder skal man velge, hvilke kunder skal ha fokus, hvilken aktivitet må til og hvilke verktøy bruker vi.

Servicetrening-B2C

Rekrutteringsprosessen

I mange bedrifter bruker man byrå til rekruttering/headhunting på leder og nøkkelstillinger.

Som oftest gjøres rekruttering lenger ut i organisasjonen av mellomledere. For at disse prosessene skal være bere bevisst og kvalitetssikret kjører jeg 1-2 dagers kurs innen dette fagområdet.

Hvis vi kun har 1 dag vil kurset ta for seg hovedfasene i rekrutteringsprosessen, hvis vi legger opp til 2 dager så jobber vi også praktisk med egne case underveis i kurset.

Fasene i kurset: Bli kjent med oppdrag, definere behovet, utforme kravspesifikasjon, utforme annonse, publisere annonse, scanne søkere, 1. gangs intervju, 2. gangs intervju, med case/presentasjon, test, referansesjekk, closing.

Servicetrening B2C

Alle har vi opplevd god og dårlig service.
Vi har alltid en mening om hvorfor vi opplever dårlig service.
Når vi imidlertid kjenner på den gode servicefølelsen kan det ofte være vanskeligere og koble dette til en helt konkret handling. Det er ofte en rekke “riktige” handlinger i kombinasjon med produktkompetanse som tilsammen gir deg følelsen av den ekstraordinære gode service.

Hva er det som gjør at kunder kommer tilbake og hva er det som gjør at kunder sprer positive kommentarer om din bedrift?

Sosiale medier gir deg store muligheter hvis du er bra, men er også en trussel hvis noen har dårlige opplevelser.

Jeg trener servicemedarbeidere i butikk, hotell, callsenter innen følgende temaer:
Bli servicehelt, service og kundebehandling, adferdforståelse inkl. tester på individ/team, kundesamtalen, salg/service i butikk, klagehåndtering, motivasjon, kommunikasjon i service.

Teamutvikling

Teamutvikling

Her innleder jeg med en humorseanse om menneskers ulike særtrekk og visualiserer dette i forskjellige farger. Vi ser på hva gruppen mener er et optimalt team sett i forhold til hvor man er i dag.

Videre tar vi i bruk Person Profil Analyser som alle gjennomfører på nettet og får personlig tilbakelesing på.

Vi setter sammen profilanalysene i ulike team med tilhørende lederansvar og ser på likheter og ulikheter, optimalisering, utvikling og mulige endringer. Avslutningsvis lages det handlingsplaner basert ønskede utviklingsområder.

Dette er også verktøy som er fine og legge til grunn i forhold til nyrekruttering. Hvordan ser teamet ut og hva mangler vi.

Se våre kundereferanser

Trenger du eller dine medarbeidere inspirasjon?

Salg-B2B

Selg deg selv til din drømmearbeidsgiver

Kanskje er du nyutdannet, har vært utsatt for nedbemanning, trenger omskolering eller det kan være andre grunner til at du skal på jobbmarkedet.

Hva skal til for å få den jobben du drømmer om? Hvordan skal jeg selge meg selv?

Før kurset gjennomfører du en personlig profiltest som du får tilbakelesing på av meg som kursleder.
I kurset jobber vi med motivasjonen til å søke ny jobbe, troen på meg selv og mine unike egenskaper, vi gjennomgår søkerprosessen, hvordan du kan forvente at en headhunter eller rekrutterer bør jobbe, hvilke arenaer bør man være på, hvordan fungerer sosiale medier, CV skriving, møte med arbeidsgiver og trening på intervju og presentasjon/audition.

2 dagers kurs er det optimale så man får gjennomført trening innenfor de ulike fasene. Da får vi også tid til å gjennomføre audition som har blitt en vanlig form for bedrifter og bli kjent med kandidater på spesiel innenfor salg/service næringen.

Kurset kan skaleres ned til 1 dag, men blir da naturlignok en annen form.