Dette er noen av mine foredrag

talking

Bli en servicehelt

Dette foredraget er beregnet på alle som jobber i salg og service, altså alle som har kontakt og kommunikasjon med kunder.

Her tar jeg tak i hva som må til for å bli opplevde som en helt unik servicemedarbeider. Temaer vi er innom er egne ambisjoner og holdninger, hva er ekstraordinær service, hvem er kundene, hvordan møte kundene, kundenes forventinger, kommunikasjon.

Her kan det med fordel gjøres en mystery shopper på forhånd så helt konkrete opplevelser kan underbygge det faglige i foredraget.

salgskurs

Det er deg det kommer an på

Kurset passer for alle som jobber i salg/service og møter kunder hver dag.

Den gode kundeopplevelsen starter internt, hvilke spilleregler har vi overfor hverandre? Hva skaper service-kultur? Hva skal til for at vi gleder oss til å gå på jobben hver dag og hvorfor er det viktig for kundens opplevelse?

Salgsledelse

Dette er et foredrag om salgsledelse. Her presenterer jeg mine tanker og erfaringer som salgsleder gjennom mange år. I min jobb i Nordic Choice Hotels arbeidet jeg både operativt som salgsleder og som sentral utvikler av verktøyene som må til for å være en god salgsleder. Dette kan du høre mer om i dette foredraget.

Vi starter med din rolle som salgsleder, videre ser jeg på rekruttering, kompetanseutvikling, bruk av verktøy, dashboard som styringsverktøy, salgsplaner og resultatoppnåelse. Og på toppen av alt må det handle om å begeistre og motivere.

Se våre kundereferanser

Trenger du eller dine medarbeidere inspirasjon?

Be different – om kulturbygging.

Et foredrag om kulturbygging. En sterk og velfungerende bedriftskultur er dagens og fremtidens konkurransefortrinn! Kulturen er organisasjonens personlighet. Her kommer jeg inn på hva som bygger kultur, hva gjør kulturen med oss og kundene våre, kjerneverdeier, hvordan stemmer kundenes tilbakemeldinger overens med hva vi selv mener vi står for, prosess for kulturbygging, eksempler på tiltak og arenaer som bygger kultur og viktige suksesskriterier. Tør vi være unike?

Blakk & Blid

Ingenting er som følelsen av å ha lagt igjen godt med penger og det var verdt hver krone. Som kunde kan du ikke sette ord på hva det var, det bare funket og du vil fortelle det til hele verden. I dette foredraget går vi gjennom salgsprosessen med konkrete tips og råd. Jeg gir konkrete innspill til det som kan bli deres salgsprosessen i møte med kunden.

Målgruppe: Alle som jobber i handel

Communication

Kommunikasjon og adferdsprofiler

Er jeg rød, gul, blå eller grønn? Er jeg logisk eller kreativt tenkende? Her ser vi på adferdstrekk hos ulike personlighetstyper. Hva kjennetegner meg og hvordan tilpasser jeg meg best mulig andre. Vi ser på kroppsspråk, stemme, tonalitet, skriftlig kommunikasjon, ledertyper, motivasjonsfaktorer hos de ulike profilene. Et morsomt og reflekterende foredrag som alltid blir en snakkis etterpå.

Hvordan nå dine salgsmål

Her snakker jeg om effektiviteten og profesjonaliteten i salgsarbeidet. Hva inneholder en god salgsplan, hva trengs av aktivitet og effektivitet, hvilke systemer lønner det seg å ta i bruk. Vi kommer også inn på fasene i salgsprosessen og hvorfor det er viktig med en god salgstruktur. Foredraget passer for ledere og de som jobber med salg mot bedriftsmarkedet.

Vi kontakter deg!

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt så raskt som mulig!

Sogndal

Du er din egen merkevare

Et foredrag som appellerer til alle der jeg setter fokus på bevisstheten rundt din egen merkevare. Ikke spør meg hva jeg vil bli, men spør meg hvem jeg vil være. Hvordan oppfattes jeg av andre, hvilke verdier står jeg for, hva skal til for å gå ut av min egen komfort sone?