Kari-Anne Røisland holder servicekurs for Oslo Kommune, renovasjon, avfall, ombruk,