Kari-Anne Røisland, ukens navn, HSMAI, servicepledge