Kari-Anne Røisland, Karconsulting holder servicekurs for ansatte i Rekom. Bildet er fra nattklubben Sircus